fbpx

Pro Delivery

United Kingdom (UK) (Show on map)
Terms and Conditions

Conditii generale privind furnizarea serviciilor postale PRO HOME SERVICES LTD (in continuare denumita „Pro Delivery”).

I. Definitii:

1. Colet poştal – trimiteri poştale cu greutatea maximă de 50 kg, ce conţin bunuri cu sau fără valoare comercială;

2. Serviciul express – serviciu poştal care presupune, în mod cumulativ:

– eliberarea de către furnizor, expeditorului a unui document care atestă data şi ora depunerii, precum şi de regulă, plata tarifului;

– predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;

– răspunderea furnizorului pentru predarea cu întârziere a trimiterii poştale;

II.Dispozitii generale.

1. Aceste conditii generale privind furnizarea tuturor serviciilor postale ale Pro Delivery se aplica tuturor contractelor legate de furnizarea de servicii poştale, inclusiv in cazurile de neacceptare a trimiterilor postale, cu exceptia cazurilor in care prevaleaza alte dispozitii obligatorii din actele constitutive.

2. Partile contractante sunt clientul si Pro Delivery, care accepta comanda de a organiza livrarea trimiterilor postale. Livrarea trimiterii postale se va efectua prin reteaua postala Pro Delivery si terte parti comisionate in acest scop. Contractul intra in vigoare cel tarziu cand o trimitere postala este acceptata pentru livrare.

III. Serviciile poştale incluse in sfera serviciului clasic prestate de Pro Delivery sunt:

 –          Servicii avand ca obiect colete postale cu limite de greutate intre 1-50 kg expediate de pe teritoriul Romaniei catre o adresa aflata in afara teritoriului acesteia;

–          Servicii avand ca obiect colete postale cu limite de greutate intre 1-50 kg expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia;

IV. Serviciile poştale neincluse in sfera serviciului clasic prestate de Pro Delivery sunt:

–          Servicii avand ca obiect colete postale cu limite de greutate intre 50-300 kg expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia;

–          Servicii avand ca obiect colete postale cu limite de greutate intre 50-300 kg expediate de pe teritoriul Romaniei catre o adresa aflata in afara teritoriului acesteia;

V. Conditii pe care trebuie sa le indeplineasca trimiterile postale:

1. Dimensiunea si greutatea trimiterii postale;

Vor fi acceptate trimiterile postale care fac obiectul serviciului clasic cu urmatoarele dimensiuni si greutati:

a) Greutate maxima per colet: 50 kg;

b) Lungime maxima: 175 cm;

c) Circumferinta + lungime: 400 cm (Circumferinta = 2 x inaltime + 2 x latime);

Vor fi acceptate trimiterile postale care nu fac obiectul serviciului clasic cu urmatoarele dimensiuni si greutati:

a) Greutate maxima: 300 kg;

b) Lungime maxima: 250 cm.

c) Circumferinta + lungime: 700 cm (Circumferinta = 2 x inaltime + 2 x latime).

Fiecare trimitere postala se indentifica printr-un numar unic de transport.

2. Modul de ambalare sau gradul de prelucrare a trimiterii postale;

Clientul este unic raspunzator pentru asigurarea ambalarii adecvate interioare si exterioare si marcarea corecta a trimiterilor. Transportul impune ambalarea astfel incat continutul trimiterilor sa fie suficient protejat fata de manipularea cauzata de echipamentele aferente, conditii climatice variate, unde este cazul, si manipulare mecanica (inaltimea de cadere in diagonala de la 80 cm). Este obligatoriu sa nu fie posibil accesul la continuturile trimiterilor fara a lasa urme.

La modalitatea de ambalare, clientul trebuie sa se asigure ca bunurile ce urmeaza a fi expediate NU vor fi ambalate in mai multe colete individuale legate/prinse intre ele sub acelasi document unic de transport.

3. Modul de completare a datelor de identificare a destinatarului: trebuie sa fie corecte si complete, astfel: Nume, Prenume, Cod Postal, Localitate, Adresa, Numar de Telefon, recomandabil si ale expeditorului;

4. Numărul minim sau maxim de trimiteri postale care pot face obiectul serviciului poştal: minimum 1.

5. Trimiterile postale ce pot fi refuzate la livrare (ex. trimiterile postale care nu pot fi prelucrate cu personalul şi mijloacele obişnuite de care dispune furnizorul; a căror livrare este interzisă de dispoziţiile legale; etc.);

6. Zonele geografice în care furnizorul poate livra trimiterile postale prin mijloace proprii şi zonele geografice în care poate asigura livrarea prin intermediul unui alt furnizor: intreg teritoriul Romaniei;

7. Dovada identităţii/calităţii de reprezentant al expeditorului a persoanei care depune trimiterea postala la punctul de acces deservit personal: in cazul persoanei fizice, prin act de identitate / in cazul persoanei juridice, prin delegatie/imputernicire, semnata si stampilata;

9. Modalităţile de plată a tarifului serviciului poştal: numerar, transfer bancar, PayPal;

10. Moneda (admisă) în care se poate face incasarea: RON, EURO, GBP.

VI. Sunt excluse de la colectare, sortare, transport şi livrare:

1.  Sunt excluse de la colectare, sortare, transport şi livrare:

1.1 Toate trimiterile care nu indeplinesc conditiile mentionate in Sectiunile V si VI;

1.2 Bunuri cu valoare speciala, lingouri din orice material pretios, bijuterii veritabile, pietre pretioase, perle veritabile, antichitati, lucrari de arta, tablouri, fildes;

1.3 Bunuri contrafacute, instrumente de negociere, bani, documente de valoare, acte originale, titluri de valoare, credite, cecuri sau cartele telefonice sau certificate de valoare similare;

1.4 Vouchere si bilete de acces cu o valoare mai mare de EUR 520 / trimitere;

1.5 Blanuri, ceasuri, alte articole de bijuterie si bunuri din piele cu o valoare mai mare de EUR 1000 / trimitere;

1.6 Alte bunuri cu o valoare mai mare de EUR 13 000/trimitere;

1.7 Arme de foc complete sau imitatii, mecanisme de tragere, incarcatoare, etc. asa cum sunt definite de legea referitoare la arme de foc din Romania, o tara de tranzit sau tara de destinatie;

1.8 Explozivi, incarcaturi explosive

1.9 Trimiterile postale constand in bunuri al căror transport este interzis prin dispoziții legale, fie chiar și numai pe o porțiune din parcurs;

1.10. Trimiterile postale al căror ambalaj prezintă inscripții care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum și trimiterile postale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate;

1.11. Trimiterile postale care prezintă etichete sau inscripții vechi neîndepărtate;

1.12 Trimiterile postale care prin modalitatea de ambalare sau prin natura continutului, pot cauza deteriorari unor bunuri sau pot pune in pericol persoane, alcool, tutun, atat vrac cat si sub forma de tigari animale vii sau moarte, pesti, Insecte, larve si crisalide, materiale pentru examinari medicale sau biologice, deseuri medicale, ramasite umane sau animale, parti ale corpului sau organe;

1.13 Bunuri primejdioase, cu exceptia cazurilor in care sunt acceptate pentru livrarea trimiterilor postale in urma consultarii cu furnizorul de servicii si a fost emis in prealabil un contract special;

1.14 Trimiterile postale in care costul de transport sau valoarea continutului trebuie incasata la livrare, cu exceptia cazurilor in care aceasta (numerar la destinatie) a fost acceptata pentru livrarea trimiterilor postale in urma consultarii cu furnizorul de servicii si a fost emis in prealabil un contract special;

1.15 Următoarele categorii de trimiteri postale sunt admise la livrare numai dacă, pe lângă condițiile generale, sunt îndeplinite și condițiile speciale prevăzute pentru transportul acestor bunuri, astfel:

a) Trimiterile postale constând în bunuri pentru care sunt stabilite condiții speciale de transport, prin dispoziții legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare și altele similare, în condițiile prevăzute prin aceste dispoziții;

2. Pro Delivery este imputernicit sa refuze transportul continuu daca, dupa acceptarea bunurilor, Pro Delivery descopera un motiv de excludere sau daca exista motive de presupunere a excluderii coletului de la livrare.

3. Acceptarea pentru livrarea trimiterilor postale a bunurilor excluse nu reprezinta o renuntare la excluderea de la livrare;

4. In plus fata de orice raspundere constituita legal, clientul va raspunde pentru orice paguba directa sau indirecta ce provine din livrarea trimiterilor postale a   bunurilor care sunt excluse de la livrare;

VII. Scopul serviciilor.

1. Serviciile acopera:

1.1. Organizarea transportului de catre transportatori si livrarea trimiterilor la destinatar;

1.2. Livrarea, cu scopul indeplinirii obligatiei, destinatarului sau persoanei autorizate, cu exceptia cazurilor in care exista un motiv plauzibil de a pune la indoiala dreptul acestei persoane de a prelua livrarea.

1.3. Returul coletor ce nu pot fi livrate sau sunt refuzate de destinatar;

1.4. In cazul in care destinatarul sau persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala nu este gasita la destinatie, Pro Delivery va lasa un aviz ce contine detalii despre: numarul documentului de transport, ora si data la care a fost efectuata incercare de livrare a trimiterii postale, cod postal, adresa punctului de prezenta Pro Delivery unde va fi depozitata trimiterea.

1.5. In cazul in care destinatarul sau persoana autorizata sa primeasca trimiterea postala se afla in imposibilitatea de a accepta livrarea, destinatarul sau persoana autorizata are posibilitatea de colecta trimiterea de la punctul de prezenta Pro Delivery stipulate pe aviz in urmatoarele 72 de ore de la data avizarii..

1.6. In cazul in care trimiterea postala nu poate fi predata destinatarului si nici returnata expeditorului aceasta va fi pastrata la sediul Pro Delivery timp de 3 luni de la data preluarii.

VIII. Timpii de livrare.

1. Timpii de livrare garantati pentru trimiteri postale internationale sunt:

1.1. În cazul trimiterilor poştale internaţionale, timpul cât coletul postal se află pe teritoriul tarii de destinatie este de maxim de 72 de ore. In afara teritoriului tarii de expeditie termenul este de maxim 7 zile;

1.2. Pro Delivery va raspunde fata de expeditor pentru predarea cu intarziere a trimiterilor postale prin plata unor penalitati in cuantum de 0,15% din tariful serviciului pentru fiecare zi de intarziere.

IX. Plata serviciilor.

1. Cu exceptia cazurilor in care a fost prevazut anterior contrar, plata serviciilor se va efectua in conformitate cu lista de preturi actuala a furnizorului de servicii, aplicanduse tarifele valide in ziua plasarii comenzii de livrare. Orice modificari de tarife din oferta standard Pro Delivery, se vor comunica printr-o notificare expediata prin curier sau e-mail la adresa indicata de Client si nu necesita incheierea unui act aditional la contract. Modificarea tarifelor standard nu implica modificarea discounturilor procentuale acordate si nu necesita anexa la prezentul contract;

In situatia in care Clientul si Pro Delivery negociaza alti termeni si alte conditii decat cele prevazute in prezentul document, noii termeni si noile conditii vor fi interpretati ca o exceptie de la acesta.

2. Moneda in care se face achitarea serviciilor prestate: RON, EURO, GBP;

3. Modalităţile de plată a tarifului serviciului poştal: numerar, transfer bancar, PayPal;

4. In cazul in care Clientul nu plateste valoarea facturilor in termenul convenit, Pro Delivery poate aplica penalitati in cuantum de 0.15 % pentru fiecare zi de intarziere, calculate la valoarea scadenta si neachitata.

X. Obligatia de cooperare.

1. Clientul este responsabil sa se asigure ca adresele si documentatia de transport sunt lipsite de erori si corect atasate. Nu sunt acceptate adresele casutelor postale sau livrarea la un serviciu automat de preluare a trimiterilor;

2.  Cand coletele postale au drept continut bunuri impozabile, clientul raspunde de asigurarea intregii documentatii necesare pentru vama, atasata la colet, intr-un plic exterior;

3.  Inainte de inregistrarea trimiterii postale la Pro Delivery, clientul trebuie sa verifice daca sunt bunuri excluse de la livrare si sa notifice Pro Delivery ca atare. Daca livrarea coletului postal necesita conditii specifice de ambalare, Clientul va solicita Pro Delivery punctul de vedere sau va urma instructiunile aflate pe la sectiunea Metode de ambalare

XI. Deschiderea, returnarea, dispunerea, si distrugerea de trimiteri postale.

1. Secretul trimiterilor este inviolabil;

2. Pro Delivery nu va deschide trimiterea postala si nu va conditiona prestarea serviciilor postale de deschiderea trimiterii postale depusa inchisa;

3. Retinerea, deschiderea si divulgarea continutului trimiterilor postale este permisa numai in conditiile si cu procedura prevazute de lege;

4. Pro Delivery poate distruge trimiterea postala care a produs sau poate produce iminent pagube importante persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altor trimiteri postale, cu informarea expeditorului, daca aceasta este posibila. In acest caz, contractul inceteaza prin denuntare unilaterala de catre Pro Delivery.

3.  Clientul va despagubi Pro Delivery pentru toate costurile suportate de Pro Delivery din momentul deschiderii si / sau dispunerii  si / sau distrugerii coletului conform Sectiunii XI;

XII. Raspunderea.

1.  Cu exceptia cazurilor de pagube premeditate sau neglijenta evidenta a Clientului, furnizorul serviciului raspunde din momentul acceptarii bunurilor in vederea livrarii trimiterilor postale si pana la livrarea la destinatar.

2.  Pentru pierderea sau deteriorarea bunurilor in timpul livrarii internationale a trimiterilor postale, Pro Delivery raspunde conform prevederilor acordurilor internationale la care Romania este parte. In situatia in care nu exista acorduri internationale se aplica prevederile O.U.G. nr.13/2013 si dispozitiile sectiunii XV.

XIII. Limitele de raspundere.

1.  In cadrul reglementarilor Pro Delivery limita maxima admisa a valorii declarate este de £25.000 /colet iar suma asigurata creste in multipli de £ 100.

2. Pentru sumele care depasesc £1000, este posibila optarea pentru serviciul de trimitere cu valoare declarata   numai cu consultarea si confirmarea Pro Delivery inaintea efectuarii livrarii postale;

3.  Beneficiar al eventualelor despagubiri este numai Clientul (expeditorul sau destinatarul in cazul unui consens scris). Orice solicitari provenite din acest fapt nu pot fi atribuite unor terte parti;

4.  Coletele acoperite de o alta asigurare sunt excluse de la asigurarea Pro Delivery in exces de raspundere;

5.  Nu suntem raspunzatori si nu ne sunt imputabile pierderile speciale (pierderi de profit, de venit, dobanzi, piete de desfacere, licitatii) sau alte daune si pagube indirecte generate de intarzierea, pierderea, distrugerea, livrarea viciata sau nelivrarea coletului;

6. Furnizorul de servicii postale Pro Delivery – PRO HOME SERVICES LTD nu raspunde in urmatoarele cazuri:

a) Paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

b) Trimiterea a fost primita fara obiectii de catre destinatar, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale;

c) Paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare.

7.  Raspunderea Pro Delivery pentru pierderea sau deterioarea trimiterilor este, in plus fata de cazurile reglementate legal, exclusa daca:

7.1. Continutul coletului este exclus de la trimiterea postala sau clientul nu reuseste sa informeze Pro Delivery ca bunurile sunt excluse de la trimitere, si Pro Delivery nu poate detecta acest lucru. Pro Delivery nu este obligat sa efectueze verificarile necesare;

7.2. Pagubele sunt cauzate de acte sau omiteri ale clientului, destinatarului, sau agentii respectivi ai lor.

7.3. In cazul in care Pro Delivery va transmite obligatia de prestare a servicilor postale catre o terta persoana, raspunderea pentru eventualele daune cauzate clientului va ramane in sarcina Pro Delivery;

7.4. In cazul pierderii totale sau partiale, distrugerii totale sau partiale ori al deteriorarii trimiterii postale, Pro Delivery raspunde pentru paguba pricinuita, daca aceste imprejurari au survenit intre momentul depunerii trimiterii si momentul livrarii la destinatar;

7.5. PRO HOME SERVICES LTD răspunde pentru trimiterile postale internationale, după cum urmează:

a) În caz de pierdere, furt sau distrugere totală:

a.1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

a.2. cu suma de £25, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata.

b) în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare:

b.1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poştale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu  de  livrare cu valoare declarată;

b.2. cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

b.3. cu suma de £25, in caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare a trimiterilor postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;

b.4. cu suma de £25, in caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare a trimiterilor postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata cu plata la destinatie.

7.6. La sumele prevazute mai sus se adauga dobanda legala penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamatiei prealabile sau, dupa caz, al introducerii cererii de chemare in judecata, indiferent care dintre aceste momente intervine primul;

7.7. Pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale;

In situatia in care expeditorul a declarat o valoare mai mica decat cea reala, despagubirea este la nivelul valorii declarate.

7.8. In afara despagubirilor prevazute, se restituie si tarifele incasate la depunerea trimiterii postale, in limita valorica a neindeplinirii obligatiei asumate de catre Pro Delivery. Restituirea integrala a tarifelor incasate are loc doar in cazul pierderii, furtului sau a distrugerii totale;

7.9.  In cazul neefectuarii prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor postale, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, se restituie numai tarifele incasate suplimentar fata de tariful aplicabil pentru serviciul postal standard;

7.10. In cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii postale inregistrate, confirmata in scris de catre destinatar, furnizorul de serviciu postal are obligatia intocmirii si punerii la dispozitia expeditorului a unui duplicat al dovezii de predare;

7.11 Expeditorul poate renunta la dreptul sau de despagubire in favoarea destinatarului;

XIV. Mecanismul de solutionare a reclamatiilor:

1. Orice reclamatie referitoare la livrarea trimiterilor postale se va face in scris, prin completarea unei cereri de reclamatii si va putea fi trimisa prin urmatoarele cai de comunicare:

•              prin posta cu confirmare de primire;

•              prin depunere la sediul furnizorului de servicii postale

•              scanata pe email folosind urmatoarea adresa: reclamatii@prodelivery.co.uk;

2. Fiecare reclamatie primeste un numar de inregistrare care va fi comunicat reclamantului prin aceeasi metoda prin care a fost trimisa reclamatia sau cea solicitata in cerere si care va fi ulterior trecut in toate comunicarile care se vor face intre prestatorul de servicii postale, PRO HOME SERVICES LTD si reclamant;

Dreptul de a face reclamatie il are clientul.

3. Obiectul reclamatiei il poate constitui:

•              pierderea, furtul, distrugerea / deteriorarea totala sau partiala a trimiterilor postale.

•              nerespectarea timpului de predare a trimiterilor postale, conform contractului incheiat intre furnizor si beneficiar.

•              conduita profesionala a reprezentantilor Pro Delivery.

•              orice alte obiectii referitoare la calitatea prestatiilor.

4. Termenul de introducere a reclamaţiei prealabile adresate furnizorului de servicii poştale – in speta PRO HOME SERVICES LTD este de 30 de zile şi se calculează de la data depunerii trimiterii postale;

5. Reclamatiile cu privire la ambalaj se fac la livrare;

Reclamatia se face individual, pentru fiecare trimitere postala in parte.

Pentru a fi inregistrata de catre PRO HOME SERVICES LTD reclamatia trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:

a)            Cerere reclamatie standard care se gaseste la orice punct de lucru Pro Delivery sau poate fi descarcata online accesand urmatorul link: http://www.prodelivery.eu/Home/Informatii/Solutionare-sesizari

b)           Dovada preluare trimitere postala – copie borderou sau exemplar autocopiativ Pro Delivery, Parcel Shop Pro Delivery;

c)            Documentele pe baza carora isi intemeiaza pretentiile in vederea efectuarii unor analize corecte si complete. Documente fiscale (bon fiscal, chitanta, ordin de plata, etc.) care atesta plata transportului pentru livrarea reclamata;

d)           Proces verbal constatator incheiat in prezenta reprezentantului Pro Delivery – daca este cazul.

e)         Evidente fotografice in cazul distrugerilor partiale;

f)         Dovada de plate menita sa ateste valoarea de achizitie a prodului;

6. Lipsa unuia dintre documentele de mai sus, in functie de caz, duce la imposibilitatea solutionarii reclamatiei;

7. Expeditorul / destinatarul sau imputernicitii legali ai acestora vor avea dreptul la despagubiri, numai daca reclamatia a fost introdusa in cadrul termenelor prevazute mai sus;

8. Termenul de solutionare a reclamatiei este de 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia.

XV. Procedura de despagubire:

1. Termenul de plata a despagubirilor este de maxim 30 de zile calendaristice de la data solutionarii reclamatiei, plata facandu-se fie in numerar la sediul nostru, fie prin transfer bancar, dupa cum urmeaza:

Daca in urma analizei documentelor puse la dispozitie de utilizator se constata ca in baza Conditiilor generale privind furnizarea serviciilor postale ale Pro Delivery, acesta este indreptatit sa primeasca o suma de bani cu titlu de despagubire, plata acestor sume se va realiza astfel, in termenul stabilit mai sus :

a)            Persoane juridice:

a.1.Persoana juridica emite o factura catre PRO HOME SERVICES LTD;

a.2. Se specifica pe factura “despagubire, conform contract nr. _____ din data de _____ , pentru dauna produsa in timpul transportului”;

a.3. La sumele cuprinse pe factura nu se aplica TVA;

a.4. In cazul in care clientului  i s-a aprobat cererea de despagubire, acesta va fi informat in acest sens si va trebui sa emita si sa transmita catre PRO HOME SERVICES LTD o factura in temeiul careia sa ii fie platita despagubirea.

b)           Persoane fizice:

  In cazul in care clientului i s-a aprobat cererea de despagubire, acesta va fi informat in acest sens si va trebui sa transmita catre PRO HOME SERVICES LTD informatii complete si corecte legate de numarul de cont, banca si sucursala la care este deschis, informatii in temeiul carora ulterior sa ii fie platita despagubirea, in cazul in care doreste ca plata sa fie efectuata in contul bancar. In cazul persoanelor fizice, despagubirea se poate face si in numerar la sediul social al Pro Delivery.

Expeditorii trimiterilor postale raspund fata de furnizorul de servicii postale, PRO HOME SERVICES LTD pentru daunele rezultate din natura periculoasa a trimiterilor postale sau a conditiilor de ambalare neadecvate ale acestora, in limita valorii daunelor si a sumelor platite ca despagubire altor beneficiari ai serviciilor postale ale caror colete postale au fost deteriorate din aceasta cauza.

Primirea informatiilor bancare oferite de utilizatorul prejudiciat in vederea virarii contravalorii prejudiciului va fi confirmata prin contactare prin sau e-mail, in cazul in care este indicata adresa de mail sau in scris, prin curier.

2. În toate cazurile, termenul pentru înaintarea plângerii sau pentru introducerea cererii de chemare în judecată este de 1 an. Termenul de prescripție prevăzut curge de la data depunerii trimiterii poștale.

XVI.Acordurile dintre parti

1. Acordurile dintre parti sunt valide numai daca sunt redactate in scris si insusite sub semnatura.

XVII. Locul realizarii, jurisdictia, contingente neprevazute, legislatia aplicabila, invaliditate partiala.

1.  Locul realizarii si al jurisdictiei este sediul social al furnizorului de servicii;

2. Invaliditatea dispozitiilor individuale a acestor conditii nu va prejudicia validitatea dispozitiilor ramase;

3. Orice modificari ulterioare ale Conditiilor generale privind furnizarea serviciilor postale ale Pro Delivery  vor fi disponibile pe site-ul oficial www.prodelivery.co.uk cu cel putin 30 de zile inainte ca modificarile respective sa intre in vigoare. Orice modificare a Conditiilor generale privind furnizarea serviciilor postale ale Pro Delivery nu va face obiectul unei anexe la contract;

4. Prevederile Conditiilor generale privind furnizarea serviciilor postale ale Pro Delivery se completeaza in mod corespunzator cu prevederile legislatiei in vigoare aplicabile in domeniu.

PRO HOME SERVICES LTD

Reset Password
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
×